Chris King Bottom Bracket Conversion Kits Compatibility Chart

 

  PF30 68mm BB PF30 73mm BB PF24 86.5mm BB PF24 89.5mm BB PF24 92mm BB Eng Thread 68mm BB Eng Thread 73mm BB Eng Thread 83mm BB Eng Thread 100mm BB
PF30 Road/MTB Cranks CK PF30 CKPF30 NA NA NA NA NA NA NA
24mm Road Shimano, FSA Rotor Cranks

CK PF30 &

Kit 1

NA CK PF 24 NA NA

CK ThreadF 24 &

Kit 8

NA NA NA
24mm MTB Shimano, FSA Rotor Cranks

CK PF30 &

Kit 2

CK PF30 &

Kit 2

NA CK PF24 CK PF 24

CK ThreadF 24 &

Kit 10

CK ThreadF 24 &

Kit 12

CK ThreadF 24 &

Kit 14

CK ThreadFit 24 &

Kit 16

24/22mm Road, SRAM GXP, Bontranger GXP Cranks

CK PF30 &

Kit 5

NA

CK PF24 &

Kit 7

NA NA

CK ThreadF 24 &

Kit 9

NA NA NA
24/22mm MTB, SRAM GXP, Bontranger GXP Cranks

CK PF30 &

Kit 4

CK PF30 &

Kit 3

NA

CK PF24 &

Kit 6

CK PF 24 &

Kit 6

CK ThreadF 24 &

Kit 11

CK ThreadF 24 &

Kit 13

CK ThreadF 24 &

Kit 15

CK ThreadFit 24 &

Kit 17

24/22mm Tandem, SRAM GXP, Bontranger GXP Cranks NA NA NA NA NA

CK ThreadF 24 &

Kit 18

NA NA NA
24/22mm Triple, SRAM GXP, Bontranger GXP Cranks NA NA NA NA NA

CK ThreadF 24 &

Kit 19

NA NA NA
24mm BMX Cranks NA NA NA NA NA

CK ThreadF 24 &

Kit 20

NA NA NA